FAQ

Prisen på at få fjernet en tatovering er individuel, og afhænger af tatoveringens størrelse, og mængden af blæk der er i den enkelte tatovering. Vi har en minimums pris på 500 kr. pr. behandling. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud, hvis du sender os et billede af tatoveringen, som du ønsker at få fjernet, samt oplysninger om hvor stor tatoveringen er (hvis det ikke kan ses ud fra billedet).

Fjernelse af en tatovering med laserbehandlinger, er en længere proces. De fleste klinikker i Danmark bruger en Q-Switched laser, hvor man skal forvente at få 12-16 behandlinger, før end tatoveringen er helt væk. Laser Removal Clinic tilbyder, som en af de eneste klinikker i Europa, behandling med den revolutionerende PicoSure laser. PicoSure er den bedste, hurtigste og mest skånsomme måde at fjerne tatoveringer på. PicoSure er tilmed den eneste laser, der fjerner alle farver. Med PicoSure kan vi reducere behandlingsforløbet med op til 50% (6-8 behandlinger).

Nogle skal have færre behandlinger, og nogle har brug for flere behandlinger – det afhænger af tatoveringen, samt den enkeltes evne til heling og hvor hurtigt kroppen udskiller blækket.

Der skal som minimum gå 6 uger mellem hver behandling. Dette er for, at kroppen har tid til at hele, og udskille de farve pigmenter der er i kroppen efter behandlingen. Resultatet vil derfor kunne ses løbende efter en behandling.

At få fjernet en tatovering med laser, indebærer ofte smerte af en vis grad, men mange fortæller alligevel, at det ikke gør så ondt som de troede inden behandlingen. Ofte beskrives smerten, som et elastik som bliver svirpet mod huden – altså det gør ondt, men det er til at holde ud.

Man kan inden behandlingen påføre en creme, som bedøver huden og dermed mindsker ubehaget. Derud over nedkøler vores behandler huden med is før og efter behandlingerne, for at smertelindre.

Vi siger, at hvis man kunne holde ud at få lavet tatoveringen, kan man også holde til at få den fjernet. Hver behandling vare som regel kun få minutter.

Nej, vores laserbehandlinger giver ikke ar.

Hvis man har set eksempler på folk med ar efter laserbehandlingen, kan det skyldes flere ting. Bla. forkert udført behandling eller for dårligt laserudstyr. Det kan også skyldes at det behandlede området, ikke har fåret den korrekte efterpleje. Der kan opstå vabler/blister i forbindelse med at blækket brydes i stykker – dette er en helt normal reaktion efter behandlingen. Hvis man ikke behandler området ordentligt efterfølgende, eller piller i sårskorpen, kan dette forårsage et ar. Vi instruerer naturligvis vores kunder nøje, i den korrekte efterbehandling.

Andre gange har huden allerede et ar under tatoveringen, som opstod da tatoveringen blev lavet. Dette kan man som regel se, eller mærke på huden inden behandlingen startes, og vores behandler vil i den indledende konsultation gøre opmærksom på hvis dette er tilfældet. Laserbehandlingen kan ikke fjerne ar, så hvis man allerede har et ar under sin tatovering, vil dette stadig være der når blækket i tatoveringen er fjernet.

Ja, det kan sagtens lade sig gøre kun at fjerne en del af en større tatovering. F.eks. et navn, eller et område, som man ikke er helt tilfreds med, i en ellers fin tatovering.

Man kan også få bleget en eksisterende tatovering, hvis man ønsker at få lavet en ny cover-up tatovering på samme sted. Dette kræver ofte kun 2-3 behandlinger, og giver bedre muligheder for at få et tilfredsstillende resultat med en ny tatovering.

De fleste kan forvente bivirkninger efter behandlingen. Alle bivirkninger er dog midlertidige og vil forsvinde igen.

Almindelige bivirkninger er:

  • Rødhed
  • Ømhed
  • Hævelse på og omkring det behandlede område
  • Blærer
  • Sårskoper
  • Blå mærker
  • Hyperpigmentation (huden omkring det behandlede område bliver mørkere)
  • Hypopigmentation (huden omkring det behandlede område bliver lysere)

Rødme, ømhed og hævelse vil som regel forsvinde 1-2 dage efter behandlingen.

Blærer vil ofte opstå indenfor 24 timer efter behandlingen. Nogle gange er blærerne store, og de kan se voldsomme ud, men dette er helt normalt. Blærer opstår oftest ved 3-4 behandling.

Blå mærker, hævelse, sår og vabler kan tage op til 14 dage om at hele. Det er super vigtigt ikke at pille i det behandlede område, da dette kan medføre ardannelse. Følg derfor altid instruktionerne for efterbehandling, som du får udleveret.

Hyperpigmentation og hypopigmentation opstår, når kroppens produktion af melamin ændres, som følge af laserbehandlingen. Tilstanden er midlertidig, og behandlingen kan fortsætte når området igen har fået sin normale farve.

Mange har den misforståede opfattelse, at laseren brænder huden, og at det er helingen herfra, der får tatoveringen til at forsvinde. Dette er ikke korrekt!

Ved hver pulsering sender vores PicoSure laser, energi ind gennem huden. Vi bruger forskellige bølgelængder på laseren, alt efter hvilken farve tatoveringen har. Når laserstrålens energi bliver rettet mod huden, vil den blive absorberet af tatoverings blækpartikler, som ligger i underhuden. Når blækpartiklerne absorberer energien, vil de med det samme blive splittet i bittesmå fragmenter. Når laseren har opløst blækken i små stykker, vil din krops immunforsvar fjerne blækken fra det tatoverede område. Dette vil fortsætte de næste måneder efter behandlingen. Dette ses ved at farven i tatoveringen bliver gradvist mere og mere udvisket som uger og måneder går. For hver behandling bliver der nedbrudt mere og mere blæk, indtil tatoveringen ikke længere kan ses.